PRAKTIJK VOOR INTEGRATIEVE KINDERTHERAPIE               
 


Verloop therapie

Aanmelden kan telefonisch of per mail. Kinderen kunnen door hun ouders/ opvoeder aangemeld worden. Er volgt een intake gesprek, hier bespreek ik onder andere de vragenlijst die ik dan eerder naar u gestuurd heb. Ook gaan we hier dieper in op de hulpvraag. 

Vervolgens voer ik 5 individuele sessies met het kind van een uur. Na deze 5 sessies is er een (tussen)evaluatiegesprek. Ik bespreek de voortgang en geef tips hoe u kunt bijdragen in het veranderingsproces van uw kind. 

In totaal zijn er meestal zo’n 5 tot 15 sessies nodig om uw kind te helpen zijn eigen kracht te (her)ontdekken. Tarieven

Het intakegesprek is gratis en vrijblijvend.

Ik bied een pakketprijs aan van €300,-  (incl BTW)

Hierin is inbegrepen: 

- Gratis intake gesprek

- 5 Sessies met het kind (1 uur)

- 1 Evaluatiegesprek met ouders (1 uur)


Losse sessies kosten €65,- per sessie (incl BTW)
Handig om te weten

 • Geen wachtlijst, direct een afspraak mogelijk.
 • Van de sessies worden beeldopnames gemaakt. De opnames maak ik in plaats van schriftelijke aantekeningen. Deze opnames kunnen gebruikt worden voor supervisie die hoort bij de opleiding die ik op dit moment volg. Na een behandelingstraject worden alle opnames verwijderd.
 • Om een kind in therapie te kunnen nemen, wordt er een contract opgesteld en is handtekening van ouder(s)/ verzorger(s) verplicht.  


PRIVACYVERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Praktijk voor Integratieve Kindertherapie kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Praktijk voor Integratieve Kindertherapie, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website, aan Praktijk voor Integratieve Kindertherapie verstrekt. Praktijk voor Integratieve Kindertherapie kan de volgende persoonsgegevens verwerken.  

Contactformulier op website:

 • voor- en achternaam ouders / verzorgers 
 • NAW – gegevens   
 • geslacht 
 • telefoonnummer 
 • e-mail adres 

 

Gegevens in het kader van dienstverlening:

 • Gegevens die een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal heeft verstrekt, zoals contactgegevens van de ouders / verzorgers en persoonsgegevens van het kind (voor en achternaam, NAW gegevens, geslacht, leeftijd en overige persoonsgegevens die een betrokkene actief verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het intakeformulier. 
 • Uitsluitend na schriftelijke toestemming kunnen sessies gefilmd worden, zodat mevr. A. van Rooij daar in haar opleiding gebruik van kan maken om te leren (supervisie). Aan deze video’s worden geen andere persoonsgegevens van het kind gekoppeld zoals naam of NAW gegevens. 

 

WAAROM HEEFT PRAKTIJK VOOR INTEGRATIEVE KINDERTHERAPIE DEZE GEGEVENS NODIG? 

Praktijk voor Integratieve Kindertherapie verwerkt persoonsgegevens:  

 • Om telefonisch of per email contact met u op te nemen als u daar om verzoekt.  
 • Voor het uitvoeren van een met u gesloten behandelovereenkomst. 
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten. 
 • Voor leerdoeleinden. 

 

RECHTSGROND

Praktijk voor Integratieve Kindertherapie verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:  

 • toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder
  dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de
  toestemming vóór de intrekking;  
 • uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een behandelovereenkomst; 
 • een wettelijke verplichting. 

 

HOE LANG BEWAART PRAKTIJK VOOR INTEGRATIEVE KINDERTHERAPIE UW GEGEVENS?

 • Praktijk voor Integratieve Kindertherapie bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig en neemt hierbij de wettelijke termijnen in acht. 
 • video-opname: deze wordt direct na gebruik in de opleiding gewist.  

Praktijk voor Integratieve Kindertherapie gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens en zorgt ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk voor Integratieve Kindertherapie. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar kindercoach.anne@gmail.com.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan,
vragen wij u een kopie van u identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Praktijk voor Integratieve Kindertherapie reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .  

KLACHTEN

Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan meteen contact op met Praktijk voor Integratieve Kindertherapie via kindercoach.anne@gmail.com .  

AANPASSING PRIVACYVERKLARING

De privacywetgeving is in beweging. Praktijk voor Integratieve Kindertherapie kan deze privacyverklaring dan ook aanpassen om up to date te blijven. Praktijk voor Integratieve Kindertherapie doet dit bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in de bedrijfsactiviteiten of in de wet of in de rechtspraak.